vlario01innovatieprijs_1.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 39 – september 2022
VLARIO Innovatieprijs technologie 2023 

VLARIO wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waar organisaties (bedrijven én overheden) hun innovatie kunnen tonen door middel van een prijsvraag. Alle inzendingen worden getoond op de website van VLARIO en de daarvoor genomineerde inzendingen worden gepresenteerd tijdens de 30e VLARIO-dag 28 maart 2023. De deelnemers van de VLARIO-dag kiezen zelf de innovatie van het jaar.

waterglasinjectie.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
Ecologisch bemalen beschermt grondwatertafel

Onze grondwatertafel staat behoorlijk onder druk. De lange droogteperiodes door de klimaatverandering en de hoge mate van verharding zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. Maar wat is de rol van bemalingen en vooral: hoe kunnen we hun impact op het grondwaterpeil verkleinen?

tree881019201.jpg

REPORTAGE  
Riorama 39 – september 2022
Verhoogd ambitieniveau voor vasthouden regenwater tegen droogte en wateroverlast

Zeggen dat Vlaanderen verhard is, is een open deur intrappen. Maar waarom heeft dat nu zo’n grote impact op ons waterbeheer? Door gebouwen en verhardingen vloeit regenwater versneld weg en dringt het niet meer in de grond. Wat natuurlijk nefast is voor de grondwaterstanden. We kunnen dat echter vermijden door het water bij gebouwen en verhardingen ter plaatse vast te houden en te hergebruiken.

carlheyrmanpresentatiedigitalemeterspitchtw11.jpg

COLUMN  
Riorama 39 – september 2022
De digitale watermeter voor elke klant komt eraan

Iedereen in Vlaanderen krijgt tegen 2030 een digitale watermeter. Het Vlaams parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. De waterbedrijven trekken zo volop de kaart van de digitalisering. De digitale watermeter speelt daarnaast een belangrijke rol in het realiseren van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

ondergrondseinfiltratievlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
COPRO start met uitvoeringscertificatie bovengrondse infiltratiesystemen

Oerdegelijk gemaakte (bouw)producten die helaas niet volgens de regels van de kunst zijn geplaatst: het is geen ideale situatie. Dat beseffen ze ook bij COPRO, de onpartijdige instelling voor de controle en certificatie van bouwproducten. Om tegemoet te komen aan terechte eisen die bouwheren daarover stellen, werkt de organisatie volop aan uitvoeringscertificatie. Momenteel ligt de focus daarbij onder meer op infiltratiesystemen.

aquafinrioolinventaris44.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolinventaris voorkomt dat de burger dubbel betaalt voor riolering

Elk jaar doen er zich in Vlaanderen honderden rioolverzakkingen op de openbare weg voor. De schade herstellen kan een stad of gemeente tot 100.000 euro kosten, zo blijkt uit ramingen van Vlario. Elk jaar lopen de totale herstelkosten dus op tot in de miljoenen. Een uitgewerkte en actuele rioolinventaris is een cruciaal instrument om dit soort kosten te vermijden. De noodzaak is duidelijk: de rioleringsinfrastructuur heeft vandaag een totale waarde van 70 miljard euro, maar over geen enkel ander patrimonium van die omvang is zo weinig geweten. Daarom heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir elke gemeente tot eind 2022 de tijd gegeven om te beschikken over zo’n rioolinventaris en een bijhorend inspectieplan. De eerste mijlpaal moet deze maand worden bereikt: een sluitende rioolinventaris, een opdracht die 90% van de gemeenten heeft gehaald.

2201200.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 38 – juni 2022
Veel enthousiaste gezichten op VLARIO-dag in Antwerp Expo

Het jaarlijkse evenement van het Vlaams kenniscentrum en overlegplatform voor gemeentelijk waterbeheer was een voltreffer. Honderden aanwezigen woonden de diverse lezingen bij, terwijl de standhouders tevreden waren om hun sectorgenoten weer in levenden lijve te mogen ontmoeten.

frederikbeyensriothermie005.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Duurzaam verwarmen met riothermie

Tegen 2050 wil de Vlaamse Regering zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken voor de verwarming van woningen. Daarom worden er nu al geen aardgasaansluitingen meer voorzien bij grote bouwprojecten. Riothermie, of warmterecuperatie uit afvalwater, kan een groene, duurzame en rendabele oplossing zijn in de juiste context. Aquafin paste het concept voor het eerst toe bij de verbouwing van zijn hoofdkantoor.

aquafindebontethiotube2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolbuis in circulair zwavelbeton stoot minder CO2-uit en is 100% circulair

Aquafin stimuleert fabrikanten van materialen voor de infrastructuursector om te investeren in duurzame innovatie. Om zo de grote ecologische voetafdruk van die materialen te verlagen. Betonbedrijf De Bonte Group ontwikkelde een nieuw type rioolbuis uit circulair zwavelbeton die voor het eerst wordt gebruikt in een rioleringsproject van Aquafin in Brakel.

artikelrioramaafb.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Eerste mijlpaal in rioolinventarisatie succesvol behaald

De rioolbeheerders, gemeenten en Aquafin hebben hun riooldata opgeladen in de Vlaamse rioolinventaris. Dit gebeurde voor 97% van de gemeenten. Daarmee is de eerste mijlpaal van het plan om het volledige rioolstelsel goed in beeld te brengen een succes.

voorwoordrioramaafb1.jpg

COLUMN  
Riorama 38 – juni 2022
Vlaamse waterbedrijven blijven inspanningen leveren om waterverliezen verder terug te dringen

De Vlaamse waterbedrijven leveren samen belangrijke inspanningen om drinkwaterverliezen terug te dringen. Door de inspanningen doorheen de jaren is nu een duidelijke dalende trend ingezet.

2113133b.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 37 – maart 2022
VLARIO-dag 2022 - Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe?

Op dinsdag 29 maart vindt in Antwerp Expo de VLARIO-dag plaats met als thema ‘Burgemeester, waar stroomt uw saneringsbijdrage naartoe?’