img4068.jpg

REPORTAGE  
Riorama 23 – september 2018
Duurzaam rioleringssysteem is een vereiste

Bij de huidige, verantwoorde aandacht om de kwaliteit van ons leefmilieu te vrijwaren, komen heel wat facetten aan bod. Goed functionerende, betrouwbare en duurzame rioleringssystemen zijn in die context zeker niet de minst onbelangrijke. Want een

2.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
“Duurzaamheid beton maakt het ideale rioleringsoplossing”

Rioleringen zijn een cruciale schakel in de waterhuishouding van ons land. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke, maar zeker niet de enige pijler. Ook buffering en infiltratie krijgen – terecht – steeds meer aandacht. Het duurzame karakter

deschachtfoto1.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
Gigantische buizen bufferen regenwater in Kallo

Stadswater gebruiken als koelwater voor de koelcellen: dat was de aanpak die Luik Natie Coldstore jarenlang hanteerde. Het bedrijf zocht en vond onlangs een oplossing om dat grondig te veranderen en meteen het kostenplaatje gevoelig te verlagen.

frederikbeyenszuidflank16.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
Probleemgebied in Overijse wordt skatepark

Zware regenbuien zetten de dorpskern van Overijse in het verleden meermaals blank. Soms ging dit zelfs gepaard met modderstromen die via de nabijgelegen Zuidflank de gemeente in stroomden. De gemeente bestelde bij Aquafin een hemelwaterplan om te

lizoverijseaquafina115111.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
Hemelwaterplannen als antwoord op klimaatsverandering

U kon er de voorbije maanden niet naast kijken. Hevige onweersbuien zetten grote delen van Vlaanderen blank met grote materiële schade tot gevolg. Aansluitend zagen we een periode van extreme droogte. Steeds meer gemeenten doen een beroep op de

98143665xl.jpg

FEDERATIES  
Riorama 23 – september 2018
Propere waterlopen tegen 2027

Vlario houdt de vinger aan de pols en heeft haar memorandum voor de volgende Vlaamse regering klaar met als kernboodschap: propere waterlopen tegen de Europese deadline van 2027.

infiltratiebekkenmerksplas_1.jpg

COLUMN  
Riorama 23 – september 2018
Duurzame watersystemen en veilig en betaalbaar drinkwater in Vlaanderen

In het vooruitzicht van Vlaamse verkiezingen van 2019 heeft AquaFlanders een memorandum opgesteld. In dit memorandum stellen we als federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders een aantal beleidsmaatregelen voor die de productie en

riofoto2.jpg

PRODUCTSPOT  
Riorama 22 – juni 2018
Horizontaal gestuurde boringen op beperkte oppervlakte

Boringen voor rioleringswerken uitvoeren, is vaak een uitdagende klus. Dat geldt zeker als dat moet gebeuren op een eerder beperkte ruimte. Voor Rio-Construct, de onderneming van Melissa De Schaepmeester en Bram De Ridder, vormt dat sinds kort geen

pidpaiba.jpg

PROJECT  
Riorama 22 – juni 2018
Pidpa-riolering rondt kaap van 1.000 IBA’s

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft voor de uitvoering van IBA’s een prioritering opgesteld binnen de huidige stroomgebiedsbeheersplannen, met onder andere minimale doelstellingen van te plaatsen IBA’s tegen eind 2017 en eind 2021 per

vlariodag2018321.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 22 – juni 2018
Sprekers op Vlario-dag breken lans voor duurzaam rioolbeheer

Wie 25 lentes viert, is in de fleur van zijn leven. Dat geldt zeker voor Vlario. Het Vlaams rioleringsplatform is dynamischer dan ooit en gedreven om blijvend werk te maken van een kwalitatief rioleringsnetwerk in het Vlaams Gewest. Dat bleek

frederikbeyensiba03.jpg

COLUMN  
Riorama 22 – juni 2018
Aquafin en IBA’s

Al meer dan een kwart eeuw bouwt Aquafin aan het rioleringsstelsel binnen Vlaanderen. Waar nieuwe collectoren worden aangelegd, is ook voorzien om alle aangrenzende woningen aan te koppelen. Sommigen percelen liggen echter te ver van het

fotoartikelriorama1.jpg

PROJECT  
Riorama 21 – maart 2018
De duurzaamheid van kunststofleidingsystemen heeft meerdere aspecten

Kurio vzw, de Belgische vereniging van fabrikanten van thermoplastische kunststofleidingsystemen, zet zich reeds jarenlang in om de duurzaamheidsaspecten van kunststofleidingsystemen beter kenbaar te maken bij bouwheren, studiebureaus en