3drenderingnewwavinroadgulley14300dpi420x297mmcnr43225.jpg

REPORTAGE  
Riorama 24 – december 2018
Vijftien versies van een straatkolk voor heel Europa

In de rioleringswereld gaat het niet om wat je als leek van buitenaf ziet. Dat weet Wavin maar al te goed. Nadat het bedrijf eind 2015 een project had opgestart om een Europese straatkolk (onderbak) te maken, werd dat product onlangs voorgesteld.

col01.jpg

REPORTAGE  
Riorama 24 – december 2018
Bouw stormwaterbuffer in Colfontaine

De klimaatverandering leidt in bepaalde regio’s tot meer wateroverlast. Om daarop te anticiperen, liet de intercommunale IDEA een stormwaterbuffer bouwen in Colfontaine. In een joint venture met Wanty staat Smet in voor de realisatie van dit

jona2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 24 – december 2018
Hoe bomen helpen bij klimaatsverandering

De tijd dat Aquafin alleen afvalwater transporteerde en zuiverde ligt al enige tijd achter ons. Door het veranderende klimaat en de bijhorende hinder zet de waterzuiveraar in op klimaatrobuuste maatregelen bij de aanleg of het renoveren van het

verharding.jpg

REPORTAGE  
Riorama 24 – december 2018
Kentering nodig in het Vlaamse rioleringsbeleid

In oktober 2018 heeft het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zijn rapport uitgebracht met de klimaatgevolgen bij een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5°C of meer. In opdracht van Vlario bestudeerden KU Leuven en Sumaqua onder

korents.jpg

FEDERATIES  
Riorama 24 – december 2018
Risico’s durven nemen en lef tonen om te innoveren

Op 11 oktober vond de 3e kennisuitwisselingsdag Vlario-Rioned plaats. Het thema voor die studiedag was de ruimtelijke klimaatgevolgen in steden en gemeenten.

aq82klimaatbestendigwatermanagementfoto2.jpg

FEDERATIES  
Riorama 24 – december 2018
Nieuwe wegen naar klimaatrobuust waterbeheer

Er ontstaan nieuwe pistes die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Denk maar aan het uitgekiend inzetten van de natuur, alternatieve waterbronnen zoals zeewater, en waterstof als brug tussen de

bufferbekkenwerversbos1_1.jpg

COLUMN  
Riorama 24 – december 2018
Nieuwe lokale besturen

De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. Nieuwe bestuursploegen worden gevormd. Soms worden bestaande coalities voortgezet, soms worden er nieuwe gevormd. Op vele plaatsen treden ook nieuwe mandatarissen aan. We wensen alle bestuursploegen

werffotobuitenrioleringpegenkzuidvanvulpendenys007.jpg

TECHNIEK  
Riorama 23 – september 2018
Kunststofleidingsystemen helpen lekkages en breuken voorkomen

Het valt niet meer te ontkennen: de klimaatsverandering wordt een feit en uit zich door meer intense en hevige stortbuien met overstromingen alsook door hogere temperaturen met langere droogteperiodes. Professor Patrick Willems van het departement

img4068.jpg

REPORTAGE  
Riorama 23 – september 2018
Duurzaam rioleringssysteem is een vereiste

Bij de huidige, verantwoorde aandacht om de kwaliteit van ons leefmilieu te vrijwaren, komen heel wat facetten aan bod. Goed functionerende, betrouwbare en duurzame rioleringssystemen zijn in die context zeker niet de minst onbelangrijke. Want een

2.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
“Duurzaamheid beton maakt het ideale rioleringsoplossing”

Rioleringen zijn een cruciale schakel in de waterhuishouding van ons land. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke, maar zeker niet de enige pijler. Ook buffering en infiltratie krijgen – terecht – steeds meer aandacht. Het duurzame karakter

deschachtfoto1.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
Gigantische buizen bufferen regenwater in Kallo

Stadswater gebruiken als koelwater voor de koelcellen: dat was de aanpak die Luik Natie Coldstore jarenlang hanteerde. Het bedrijf zocht en vond onlangs een oplossing om dat grondig te veranderen en meteen het kostenplaatje gevoelig te verlagen.

frederikbeyenszuidflank16.jpg

PROJECT  
Riorama 23 – september 2018
Probleemgebied in Overijse wordt skatepark

Zware regenbuien zetten de dorpskern van Overijse in het verleden meermaals blank. Soms ging dit zelfs gepaard met modderstromen die via de nabijgelegen Zuidflank de gemeente in stroomden. De gemeente bestelde bij Aquafin een hemelwaterplan om te