aqafrioolsubsidiebesluit.jpg

SECTORNIEUWS 26/06/2023

Wijzig rioolsubsidiebesluit om beschikbare middelen efficiënter in te zetten

De uitdaging om tegen 2027 de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, blijft groot. Enerzijds is er de fysieke draagkracht, de capaciteit van de publieke en private sector om projecten uit te voeren. Daarnaast is er hun financiële draagkracht om projecten tot uitvoering te krijgen. Tot slot is het ook een uitdaging om naast de investering in het kader van de Kaderrichtlijn Water ook te blijven investeren in het bestaande rioolnet. Om deze uitdagingen aan te gaan en de vooropgestelde doelen te behalen, pleit AquaFlanders voor een sluitende financiering van het rioolbeheer.

https://www.aquaflanders.be/actualiteit/wijzig-rioolsubsidiebesluit-om-beschikbare-middelen-effici%C3%ABnter-in-te-zetten


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.