aqinwaterlinkroyerssluis.jpg

SECTORNIEUWS 10/02/2020

Start aanpassingswerken rioleringsinfrastructuur voor uitbreiding Royerssluis

Begin februari heeft water-link samen met Aquafin het officiële startschot gegeven voor de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van stad Antwerpen grenzend aan het havengebied. Die zijn nodig voor de toekomstige renovatie van de Royerssluis, die verlengd en verbreed zal worden. “De renovatie van de Royersluis is een uiterst belangrijke investering om het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer van de haven nog verder te doen stijgen”, stelt schepen van de haven Annick De Ridder. “Met de aankomende wegenwerken in en rond Antwerpen zal de binnenvaart immers van onschatbare waarde zijn voor het bereikbaar houden van onze stad en haven.”

Het huidige pompstation Royersluis, dat momenteel in de toekomstige uitbreidingszone van de sluis ligt, wordt afgebroken en er wordt een nieuw afvalwaterpompstation gebouwd aan de Mexicostraat. Ook het pompstation ter hoogte van de Siberiastraat wordt vervangen door een nieuw vijzelgemaal aan de Droogdokken. Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, wordt een persleiding aangelegd onder het Kattendijkdok.

De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten, en kadert tevens in de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan.

www.water-link.be

www.aquafin.be


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.