nutricyclevlaanderen.jpg

SECTORNIEUWS 28/04/2021

Nutricycle Vlaanderen

Het Vlaams Nutriëntenplatform ‘Nutricycle Vlaanderen’ is opgestart om de transitie van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen te versnellen en te ondersteunen. Het is de bedoeling om de vele lopende initiatieven en projecten in Vlaanderen rond recuperatie en recycling van minerale nutriënten uit mest, afvalwater en agro-reststromen samen te brengen. Daarnaast wil het een aanspreekpunt vormen voor alle doelgroepen. Ten slotte wil Nutricycle via een Actieplan ‘Transitie nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie’ een kader te bieden aan de Vlaamse overheid en alle stakeholders. Om de nutriëntrecuperatie uit (afval)water te bespreken, werd een werkgroep (afval)water opgericht. Deze werkgroep wordt voorgezeten door watercircle.be en geeft input voor het actieplan ‘Transitie nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie’.

https://nutricycle.vlaanderen


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.