rioinemisopleiding.jpg

SECTORNIEUWS 07/08/2018

Opleiding Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering

Op 30 augustus organiseert Confocus in samenwerking met Emis, het energie- en milieu-informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest, in Berchem de milieuopleiding Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering.

In de opleiding, die plaatsvindt van 9 tot 12.30 uur, wordt een overzicht geschetst van de basisprincipes van afvalwaterbehandeling in de industrie. Eerst wordt ingegaan hoe de relatie tussen verontreinigingsparameters en zuiveringstechnieken kan worden gelegd. Vervolgens worden in functie van de verontreiniging verschillende behandelingsschema’s besproken. Aan de hand van voorbeelden uit verschillende industriële toepassingen geeft men aan welke verontreinigingen verwijderd kunnen worden en welke lozingsnormen daarbij haalbaar zijn.

De spreker is ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos).

In de namiddag kunnen de deelnemers ook de vervolgopleiding ‘de technische aspecten bij het lozen van afvalwater’ volgen.

Voor meer info: www.confocus.be/session/milieu-industriele-afvalwaterzuivering-30-08-2018/


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?