aquafintubobelgeoprimeduffelbindmiddel.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
Rioolbuis in duurzaam geopolymeerbeton primeur voor Duffel

Materialen gebruikt in de infrastructuursector, hebben vaak een grote ecologische voetafdruk. Als grote opdrachtgever stimuleert Aquafin de sector om te investeren in duurzame innovatie die een verschil kan maken. Samen met het Finse bedrijf Betolar ontwikkelde betonproducent Tubobel Group een buis op basis van een duurzaam alternatief voor cement: Geoprime®. De eerste nieuwe buis werd aangelegd bij de rioleringswerken van Aquafin in Duffel.

20231020fboverijsezuidflankhemelwaterplan2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
VLARIO Provinciale contactdagen

Op vrijdag 10 februari 2023 werd de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater (GSVH) definitief goedgekeurd. De nieuwe GSVH is sinds 2 oktober in voege getreden. Voor projecten op openbaar domein is de GSVH pas vanaf 7 januari 2025 van toepassing.

frederikbeyenswaterdoorlatenderiolering002.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
Meer infiltreren op openbaar domein wordt verplicht

Steeds meer steden en gemeenten kiezen voor een klimaatrobuuste wegopbouw. En dat is een goede zaak, want vanaf 2025 zal er op openbaar domein verplicht en meer geïnfiltreerd moeten worden. Dat zegt de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) inzake hemelwater. Een grote ommezwaai. Maar voor Aquafin is infiltratie niets nieuws. We exploreren en meten al enkele jaren de werking van verschillende infiltratiesystemen.

redactionelebijdrage1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 44 – december 2023
Nieuw besluit Vlaamse regering belangrijk voor verdere uitbouw en optimalisatie gemeentelijk rioleringsnet

In oktober keurde de Vlaamse Regering principieel een voorontwerp van decreet goed om een aantal omgevingsgerelateerde regelgevingen te wijzigen. Daarnaast gaf ze invulling aan de gemeentelijke saneringsverplichting voor rioolbeheerders.

voorwoord_1.jpg

COLUMN  
Riorama 44 – december 2023
Bescherm de bronnen van ons drinkwater

De belangrijkste bronnen voor de productie van drinkwater zijn oppervlaktewater en grondwater. Het is essentieel dat deze bronnen goed beschermd worden zodat ook toekomstige generaties op deze bronnen kunnen rekenen voor de productie van voldoende en kwaliteitsvol drinkwater.

230621kampc2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
Alternatieve watervoorziening in de praktijk

Hoe kunnen individuele en collectieve innovatieve technologieën de weerbaarheid van onze bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste verbeteren? Dat is de vraag die Buildwise, Embuild Vlaanderen, NAV, Vlakwa en VLARIO zich in het kader van het VLAIO COOCK-project Waterbewust Bouwen stellen. Tijdens een tussentijdse studiedag in Kamp C bleek alvast een belangrijke rol weggelegd voor verhoogd hergebruik van niet alleen regen-, maar ook grijswater.

schermafbeelding20230710125441.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
VLARIO lanceert memorandum voor de verkiezingen van 2024

Op 19 juli 2023 werd het eerste deelprogramma 2023 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI’s en IBA’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op 27 juli 2023 werd dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten en rioolbeheerders betekend.

aquafinrioolinspectie50.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
Nieuw dashboard toont vorderingen rioolinspecties in Vlaanderen

Door de kritische riolen in de Vlaamse ondergrond periodiek te screenen op gebreken kan ernstige schade voorkomen worden. Dat is het doel van een traject dat de Vlaamse Regering in 2020 opstartte om lokale besturen en rioolbeheerders tegen 2027 stapsgewijs te begeleiden naar een beter zicht op de toestand van hun rioleringsstelsel. Sinds kort kunnen ze die voortgang minutieus opvolgen via een digitaal dashboard dat Aquafin hiervoor ontwikkelde.

bijdrage.jpg

COLUMN  
Riorama 43 – september 2023
Wijzig rioolsubsidiebesluit om beschikbare middelen efficiënter in te zetten

De Vlaamse rioolbeheerders en gemeenten investeren jaarlijks een aanzienlijk bedrag in de aanleg van nieuwe rioleringen. Een deel van dat bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. AquaFlanders, de sectorfederatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, stelt voor om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

voorwoord.jpg

REPORTAGE  
Riorama 43 – september 2023
AquaFlanders presenteert memorandum voor verkiezingen 2024

In 2024 worden verkiezingen georganiseerd voor parlementen en andere regelgevende organen. Met het oog op de volgende legislatuur wil AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, via een memorandum aan toekomstige beleidsmakers een aantal belangrijke aandachtspunten en voorstellen kenbaar maken en hen aanmoedigen deze op te nemen in hun programma’s.

6.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Vijf productie-eenheden wereldwijd beschikken over BENOR-certificaat voor producten in gres

Voor riolering en de afvoer van afvalwater kunnen gresbuizen vaak nuttige diensten bewijzen. Ook andere hulpstukken uit gebakken klei komen daarbij goed van pas, op voorwaarde dat ze eveneens BENOR-gecertificeerd zijn. Het is COPRO dat instaat voor de controle en de certificatie van dergelijke producten. Certification Manager Koen Van Daele legt uit waaraan producten in gres zoal moeten voldoen.

vlarioheader.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Lancering Groenblauwpeil 2.0

Vlario, Embuild Vlaanderen en Departement Omgeving hebben samen aan de ontwikkeling van een Groenblauwpeil gewerkt met als doel de implementatie van blauwgroene maatregelen te versnellen. Het Groenblauwpeil 2.0 werd gelanceerd tijdens de VLARIO-dag. De 30e VLARIO dag was de drukst bijgewoonde editie ooit, op 28 maart verzamelden 1.088 deelnemers en 50 standhouders in Antwerp Expo voor een boeiend programma, een innovatieve rioleringsbeurs en hét netwerkmoment voor de sector.