41917739klimaatportaal.jpg

SECTORNIEUWS 10/04/2019

Klimaatverandering in beeld op Klimaatportaal

Hoe kan het klimaat veranderen in jouw gemeente en welke effecten kan je verwachten op vlak van hittestress, droogte, overstromingen of zeespiegelstijging? Hoeveel personen, gebouwen en kwetsbare instellingen worden erdoor getroffen? De VMM heeft al het beschikbare kaart- en cijfermateriaal voor Vlaanderen op één website gebundeld: Klimaatportaal Vlaanderen.

Jaarlijks rapporteert de VMM over de uitstoot van de broeikasgassen in Vlaanderen voor de verschillende sectoren en voor de verschillende gassen (CO2, CH4, N20, HFK’s, PFK’s, SF6 en NF3). Met het Klimaatportaal brengen de VMM nu voor het eerst in beeld waar de mogelijke impact van een veranderend klimaat het snelst kan opduiken, of het grootst kan zijn in Vlaanderen.

Voor meer info zie onderstaande link.

https://klimaat.vmm.be/


Gratis online lezen en op de hoogte blijven van interessant nieuws uit uw sector via onze nieuwsbrief?


Door te registreren ga je akkoord met de algemene voorwaarden.