74rwziaarschotaandedemertomdebie_2.jpg

DOSSIERS  
Riorama 45 – maart 2024
Belastingreglement op niet correct afkoppelen getolereerd tot wetgevend initiatief GAS-boete

In een ideale wereld moet het voor lokale besturen mogelijk zijn om bij niet correct afkoppelen van hemelwater een financiële sanctie op te leggen, die forfaitair kan worden bepaald, jaarlijks kan worden opgelegd zonder tussenkomst van andere instanties en dit alles met een minimale administratieve last. Een gemeentebelasting voldoet aan deze voorwaarden en is daarom door een groot aantal gemeentebesturen ingevoerd. De milieutechnische handhavingsregels voldoen niet aan deze voorwaarden o.m. omwille van hun complexiteit.

221315703lnormalnone.jpg

DOSSIERS  
Riorama 45 – maart 2024
Wat betekent de herziening van de Richtlijn stedelijk afvalwater voor de Vlaamse rioolbeheerders en steden en gemeenten?

Op 26 oktober 2022 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor een herziening van Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. In oktober 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad elk hun officiële positie vastgesteld ten aanzien van het Commissievoorstel en inmiddels zijn de trilogen van gestart gegaan. De kans is reëel dat er vóór de Europese verkiezingen in juni 2024 een akkoord is.

img3993.jpg

DOSSIERS  
Riorama 20 – december 2017
Overstap naar één monitoringsysteem maakt Farys flexibeler

Continue monitoring van rioolpompstations is van cruciaal belang om het goed functioneren van dergelijke gemalen te garanderen en snel op eventuele storingen te kunnen anticiperen. Heel wat overheidsinstanties beseffen dat dit eigenlijk een werk


Aquaram trade fair 2024 rectangle
jlaquageertdirckxrtc01.jpg

DOSSIERS  
Riorama 20 – december 2017
Real Time Control in Vlaanderen – slimme riolen direct en online aangestuurd

Real Time Control, of kortweg RTC, is een kostenefficiënte maatregel die ervoor zorgt dat Aquafin bij regen betere controle heeft over overstortwerking in het rioolstelsel. Via controllers en regelstructuren in het stelsel, kan de rioolbeheerder

illustratie1.jpg

DOSSIERS  
Riorama 20 – december 2017
De raingarden als wadi versie 2.0

Assetmanagement is inzake infiltratievoorzieningen nog lang niet vanzelfsprekend. Soms ontbreekt het geld, soms de kennis en heel vaak een stukje passie. Bij wadi’s is er een extra het dilemma. Wie beheert het groen? Wie beheert de slok-op? Wie

rr20riolerenfoto3.jpg

DOSSIERS  
Riorama 20 – december 2017
Vier jaar Rio-leren

In overleg met de sector creëerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een benchmarkmodel waarmee gemeentelijke rioolbeheerders hun kostenefficiëntie in kaart kunnen brengen en vergelijken met die van anderen. Performanter worden op dat gebied

rr19dossewersense.jpg

DOSSIERS  
Riorama 19 – oktober 2017
SewerSense: slimmer omgaan met meer data

Defecten aan een riool moeten snel worden gevonden en gerepareerd. Maar het inspecteren van een riool vergt veel mensuren. Bovendien is vaak niet goed te zien wat de technische staat is en of defecten zijn ontstaan. Laat staan dat duidelijk wordt

rr19dosreststerktebepalingfoto1.jpg

DOSSIERS  
Riorama 19 – oktober 2017
Reststerktebepaling betonnen riolen

Eenvoudige berekeningen volstaan niet om modellen te maken waarbij, bijvoorbeeld, beton begint te scheuren. Maar het krachtenspel is wel met een computer te modelleren, namelijk door de buiswand in kleine geometrische onderdelen, zoals denkbeeldige

rr19dosdronescantrioolfoto1.jpg

DOSSIERS  
Riorama 19 – oktober 2017
Aquadrone inspecteert riolen

Rioleringen inspecteren via videoinspecties levert uitstekende informatie op over de algemene staat van het riool. Maar alles kan beter. Daarom zijn diverse projecten bezig met het op punt stellen van toestellen die nog betere informatie geven. Eén

renovatietechniekengent9854panorama14968.jpg

DOSSIERS  
Riorama 19 – oktober 2017
Case: Renovatie koker onder historische stadskern Gent

Voor Stad Gent heeft FARYS|TMVW de laatste jaren al meer dan 20.000 meter rioolnetwerk gerenoveerd via de techniek van sleufloze rioolrenovatie. De meeste reliningprojecten voor Stad Gent situeren zich op de belangrijkste invalswegen van de

camerainspectiediest2.jpg

DOSSIERS  
Riorama 19 – oktober 2017
Zinkgaten houden rioleringssector wakker

Ons rioleringsnet is aan een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt toe. Gammele riolen laten het af en toe afweten en veroorzaken plotse grondverzakkingen. In september werd de Brusselse binnenstad nog opgeschrikt door zo’n zinkgat. De redenen

combiwagen.jpg

DOSSIERS  
Riorama 19 – oktober 2017
Ecologische reiniging meerwaarde voor riolering

Het reinigen van riolen is niet zo eenvoudig als het misschien wel lijkt. Dat weten ze bij Longin Service maar al te goed. Het in Rotselaar gevestigde bedrijf helpt zowel particuliere als professionele klanten aan een propere riolering. Daarvoor