beeld2beeldvanhetwinnendeprojectburgerparticipatiesamenmetinfiltratie.jpg

FEDERATIES  
Riorama 32 – december 2020
Hoopvolle signalen op Vlario-congres

De Vlaamse regering belooft de doorlooptijden van rioleringsprojecten te verkorten. Het 50.000 kilometer lange rioleringsnetwerk krijgt een inspectie. De Vlaamse gemeentes zullen de komende jaren tot 30 procent meer in hun infrastructuur investeren. Het zijn enkele opvallende conclusies van de Vlario-dag, dat dit daar door de coronacrisis digitaal werd georganiseerd.

20200929122546.jpg

FEDERATIES  
Riorama 32 – december 2020
Terugblik VLARIO-dag

Ook de VLARIO-dag ontsnapte dit jaar niet aan de COVID-19 maatregelen, en dus werd de hele vorm herdacht naar een online event. Gelukkig konden de leden dat ook smaken, want bijna 700 deelnemers keken en luisterden naar een goed gevulde voormiddag onder de titel: “Burgemeesters, hoe wijs bent u met water?”.

202002031902073.jpg

FEDERATIES  
Riorama 29 – maart 2020
‘Burgemeester, hoe wijs bent u met water?’

Op dinsdag 31 maart 2020 in Antwerp Expo vindt de jaarlijkse Vlario-dag plaats met als thema ‘Burgemeester, hoe wijs bent u met water?’ Dat thema is bewust gekozen, want actieve participatie van iedere gemeente is nodig om schade door


Aquaram trade fair 2024 rectangle
foto2.jpg

FEDERATIES  
Riorama 26 – juni 2019
Veel enthousiasme over recordopkomst

Never change a winning concept: het zou de slogan voor de Vlario-dag kunnen zijn. Het jaarlijkse initiatief van het overlegplatform lokte dit jaar meer volk dan ooit naar Antwerp Expo. Dat is een plezante vaststelling in een periode waarin de

aqvlariodagfoto1.jpg

FEDERATIES  
Riorama 26 – juni 2019
Pleiten voor extra inzet

In april vond de jaarlijkse Vlario-dag plaats. Aangezien die dit jaar plaatsvindt in de aanloop naar de verkiezingen, én in een periode waarin gemeentebesturen hun beleidsplannen maken, informeerde Vlario er met name bestuurders over de riolerings-

vlariodag2018095.jpg

FEDERATIES  
Riorama 25 – maart 2019
“Burgemeester, uw waterlopen zijn niet proper. En nu?”

Op dinsdag 2 april 2019 vanaf 8.30 uur vindt in Antwerp Expo de jaarlijkse Vlario-dag plaats. Traditiegetrouw houdt het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector dan de vinger aan de pols en blikt het vooruit naar de

korents.jpg

FEDERATIES  
Riorama 24 – december 2018
Risico’s durven nemen en lef tonen om te innoveren

Op 11 oktober vond de 3e kennisuitwisselingsdag Vlario-Rioned plaats. Het thema voor die studiedag was de ruimtelijke klimaatgevolgen in steden en gemeenten.

aq82klimaatbestendigwatermanagementfoto2.jpg

FEDERATIES  
Riorama 24 – december 2018
Nieuwe wegen naar klimaatrobuust waterbeheer

Er ontstaan nieuwe pistes die een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Denk maar aan het uitgekiend inzetten van de natuur, alternatieve waterbronnen zoals zeewater, en waterstof als brug tussen de

98143665xl.jpg

FEDERATIES  
Riorama 23 – september 2018
Propere waterlopen tegen 2027

Vlario houdt de vinger aan de pols en heeft haar memorandum voor de volgende Vlaamse regering klaar met als kernboodschap: propere waterlopen tegen de Europese deadline van 2027.

covermemorandum.jpg

FEDERATIES  
Riorama 20 – december 2017
AquaFlanders sensibiliseert

AquaFlanders sensibiliseert lokale overheden om samen te investeren voor een leefbare omgeving

sirioinzichten.jpg

FEDERATIES  
Riorama 20 – december 2017
Sirio 2.0: software voor optimale hemelwaterontwerpen krijgt uitbreiding

Het belang van infiltratievoorzieningen, buffers en hergebruik neemt alsmaar toe. Maar hoe kunnen we die correct ontwerpen? Hoe groot moet een regenwatertank zijn voor een verwacht hergebruik van een school of industriepark? Hoe vaak zal die

infiltratiegrachtvosselaar.jpg

FEDERATIES  
Riorama 20 – december 2017
Bronbeleid hemelwater

Om te beoordelen of de huidige regelgeving het gewenste effect heeft en daarnaast na te gaan vanaf wanneer wel of niet geïnfiltreerd moet worden, is een doorgedreven modellering met een gekoppeld waterloop-rioolmodel uitgevoerd door de Vlaamse

img20160624104651.jpg

FEDERATIES  
Riorama 19 – oktober 2017
Keuring privéwaterafvoer

Begin september publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het rapport ‘Toepassing algemeen waterverkoopreglement 2016’. Volgens de cijfers van de VMM werden er in Vlaanderen 22.374 keuringen van de privéwaterafvoer uitgevoerd. Dat waren