27745koenbrooscopyrightpidpavermelden.jpg

COLUMN  
Riorama 46 – juni 2024
Drinkwaterbronnen verdienen betere bescherming

In Vlaanderen combineren we heel wat activiteiten op een beperkt grondgebied. Voor drinkwaterwinning blijft daardoor weinig ruimte over. Dat terwijl we er terecht op rekenen dat er voldoende drinkwater van gegarandeerde, hoge kwaliteit beschikbaar is. Het is daarom essentieel dat we de bronnen voor deze drinkwaterproductie goed beschermen.

216971523lnormalnone.jpg

COLUMN  
Riorama 45 – maart 2024
Samen werken aan de toekomst van water

2024 is een feestelijk jaar. AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, blaast 50 kaarsjes uit. Daarop klinken we met een grand cru: kraanwater. Een grand cru die met zorg wordt gemaakt en die de nodige bescherming verdient zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

voorwoord_1.jpg

COLUMN  
Riorama 44 – december 2023
Bescherm de bronnen van ons drinkwater

De belangrijkste bronnen voor de productie van drinkwater zijn oppervlaktewater en grondwater. Het is essentieel dat deze bronnen goed beschermd worden zodat ook toekomstige generaties op deze bronnen kunnen rekenen voor de productie van voldoende en kwaliteitsvol drinkwater.


Aquaram trade fair 2024 rectangle
bijdrage.jpg

COLUMN  
Riorama 43 – september 2023
Wijzig rioolsubsidiebesluit om beschikbare middelen efficiënter in te zetten

De Vlaamse rioolbeheerders en gemeenten investeren jaarlijks een aanzienlijk bedrag in de aanleg van nieuwe rioleringen. Een deel van dat bedrag wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. AquaFlanders, de sectorfederatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, stelt voor om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

gaanwater4.jpg

COLUMN  
Riorama 42 – juni 2023
Kraanwater? Ready, set, H2GO!

De ideale sportdrank? Dat is kraanwater. Want kraanwater dat is gaanwater. Met deze slogan wil AquaFlanders, de sectorfederatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders jong en oud overtuigen om kraanwater te drinken tijdens het sporten.

wpcoostende2copyrightfarys.jpg

COLUMN  
Riorama 41 – maart 2023
Financiering drinkwaterinfrastructuur vraagt om diepgaande reflectie

De context waarin de integrale waterbedrijven werken, verandert. De grillige weersfenomenen van de afgelopen jaren maken de impact van de klimaatverandering voelbaar. Dat uit zich in meer periodes van langdurige droogte afgewisseld met periodes met intense neerslag. Daarmee gecombineerd zien de waterbedrijven een dalend gemiddeld kraanwaterverbruik, maar piekverbruik bij aanhoudende warme, droge dagen. De infrastructuur voor waterproductie en -distributie moet aan deze nieuwe realiteit aangepast worden, waarbij de infrastructuur op een meer flexibele manier wordt ingezet.

aquaflandersengagementsverklaring1.jpg

COLUMN  
Riorama 40 – december 2022
Gezamenlijk engagement moet einde maken aan lood in kraanwater

In 2017 kozen de Vlaamse waterbedrijven er resoluut voor om loodarme materialen te gebruiken bij de aanleg van drinkwaterleidingen. Met resultaat: alle loden aansluitingen zijn intussen vervangen. Nu kijkt de sector verder naar de binneninstallaties voor drinkwater.

carlheyrmanpresentatiedigitalemeterspitchtw11.jpg

COLUMN  
Riorama 39 – september 2022
De digitale watermeter voor elke klant komt eraan

Iedereen in Vlaanderen krijgt tegen 2030 een digitale watermeter. Het Vlaams parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. De waterbedrijven trekken zo volop de kaart van de digitalisering. De digitale watermeter speelt daarnaast een belangrijke rol in het realiseren van de Blue Deal, het plan van de Vlaamse regering om droogte en waterschaarste structureel aan te pakken.

voorwoordrioramaafb1.jpg

COLUMN  
Riorama 38 – juni 2022
Vlaamse waterbedrijven blijven inspanningen leveren om waterverliezen verder terug te dringen

De Vlaamse waterbedrijven leveren samen belangrijke inspanningen om drinkwaterverliezen terug te dringen. Door de inspanningen doorheen de jaren is nu een duidelijke dalende trend ingezet.

voorwoordfoto1.jpg

COLUMN  
Riorama 37 – maart 2022
Riool- en regenwaterinfrastructuur is cruciaal voor gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving

De manier waarop Vlaanderen omgaat met afval- en hemelwater verandert. De globale doelstelling die de waterbedrijven, rioolbeheerders en Aquafin als bovengemeentelijke rioolbeheerder en waterzuiveraar nastreven is de verdere ontwikkeling van een aangename, gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving.

shutterstock1785736046.jpg

COLUMN  
Riorama 36 – december 2021
Tweedecircuitwater: pijler voor de toekomst

Duurzaam omgaan met water, dat is de uitdaging waar we samen voor staan en voor gaan. Hergebruik van regen- en afvalwater zal meer en meer aan belang winnen. Tweedecircuitwater wordt een volwaardige pijler van de toekomstige watervoorziening.

antwerp53305171920.jpg

COLUMN  
Riorama 35 – september 2021
Kwetsbaarheid

Afgelopen zomers zijn we geconfronteerd met periodes van droogte en hoge temperaturen. Dat heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Onze waterbronnen en -reserves zijn niet onuitputtelijk. Deze zomer staan de hemelsluizen dan weer open. Het is alle hens aan dek om kelders leeg te pompen en ondergelopen straten schoon te vegen na hevige regenbuien.

carlaquaflandersdriesluyten3.jpg

COLUMN  
Riorama 34 – juni 2021
Krijgen we ook dit jaar een droge zomer?

Door het veranderende klimaat bestaat de kans dat we ons opnieuw mogen verwachten aan een droge zomer. Als waterschaarse regio is Vlaanderen helaas erg gevoelig voor droogte. De waterbedrijven nemen daarom het zekere voor het onzekere en leverden de laatste jaren heel wat inspanningen om te anticiperen op deze situatie. Zo hoeven we niet meteen allerlei doemscenario’s te verwachten als regen uitblijft.

sproeierweb.jpg

COLUMN  
Riorama 33 – maart 2021
Samen kunnen we het aan

De alomtegenwoordige Coronacrisis beheerst niet alleen ons dagelijks leven, maar lijkt ook al maanden het monopolie te hebben op de dagelijkse nieuwsberichtgeving.

memorandumweb.jpg

COLUMN  
Riorama 32 – december 2020
Mag het ook iets minder zijn?

Afgelopen zomer was het weer prijs: hittegolven en periodes van aanhoudende droogte waren deel van onze dagelijkse realiteit. Het lijkt wel het nieuwe normaal te worden. De schreeuw naar kraanwater was groot. Nieuwe recordverbruiken van kraanwater werden opgetekend. Paradoxaal genoeg zou ik zeggen, want zowel voorafgaand aan als tijdens de droogte werd herhaaldelijk opgeroepen om verstandig met kraanwater om te gaan en het niet te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen zoals het sproeien van gazons of het wassen van auto’s. Velen bleven doof voor onze beleefde doch met passie en aandrang geformuleerde vraag. Bewijs daarvan? De hoogste opgetekende kraanwaterverbruiken ooit. Een commercieel bedrijf dat frisdrank verkoopt zou een gat in de lucht springen met een verkoop die maal anderhalf gaat. Voor de publieke waterbedrijven ligt dit anders: zij hebben een opdracht om ten alle tijden kwaliteitsvol drinkwater te leveren, ook in moeilijke omstandigheden. Maar is dit een houdbare situatie wanneer de vraag buitenproportioneel wordt en de maximale leveringscapaciteit van de netten dreigt te overstijgen? Ik hoor het wel vaker rondom mij: ‘we betalen voor ons water en hebben het recht om zoveel te gebruik als we willen’. ’t Ja, bij een oneindig aanbod valt er daar iets voor te zeggen, maar als de voorbije zomers ons nu iets hebben geleerd, dan is het wel dat de voorraden en de leveringscapaciteit NIET oneindig zijn! ‘Pomp dan meer op’, hoor ik anderen zeggen. Zij vergeten daarbij dat meer oppompen de waterstanden verder doen dalen. De natuur, de landbouw noch de scheepvaart zouden ons dat in dank afnemen. Anderzijds heeft ook de doorvoercapaciteit van de leidingen haar limieten.

agricultural5053715.jpg

COLUMN  
Riorama 31 – september 2020
Hoe de waterbedrijven de uitdaging aangaan om meer water te leveren bij minder aanbod

De droogte heeft in de afgelopen drie jaren een impact gehad op de organisatie van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen. Een gebrek aan neerslag heeft immers gevolgen voor de grondwaterreserves en voor het debiet van rivieren waaruit de

kluizenhr.jpg

COLUMN  
Riorama 30 – juni 2020
Wordt onze ‘vakantie in eigen land’ er een zonder kraanwater?

De lente is in volle bloei. In ‘soft lockdown’ zagen we de natuur meer dan ooit van dichtbij aan kleur winnen. De maartse buien en aprilse grillen bleven uit en we werden wekenlang getrakteerd op een stralende zon. De keerzijde van dit mooie

wetlandsiwva.jpg

COLUMN  
Riorama 29 – maart 2020
Aquanomie

Professor Waterfort is een innemende man. Een achtentachtigjarige Zeeuw, hooguit een meter zestig lang. Hij heeft een witte krullende haarbos, draagt een klein rond metalen brilletje dat zijn azuurblauwe ogen groter doet lijken en een wat, naar mijn

aq86rioaquaflandersvoorwoord_2.jpg

COLUMN  
Riorama 28 – december 2019
Van diagnose tot remedie

De maand oktober was een natte maand. Verspreid over 20 dagen viel er 85 liter regen per vierkante meter in Ukkel. Dat is zo’n 10 liter meer dan gemiddeld over de laatste 30 jaar.

water815475_1.jpg

COLUMN  
Riorama 27 – september 2019
Mijn water, mijn recht!

In de vakantieperiode is het weerbericht steevast onderwerp van gesprek. Bij de bakker, in de sportclub of aan de eettafel: overal spreken we de wens uit voor ‘goed weer’. Een synoniem voor ‘zonnig en droog’. Helaas voor ons is dit ideale

img0006_1.jpg

COLUMN  
Riorama 26 – juni 2019
Het verhaal achter #ikdrinkkraanwater

“Ik drink kraanwater, oke!”, roept Tom Waes met overtuiging in een spotje dat op social media circuleert. Hij is niet de enige. Kraanwater drinken is een ware hype geworden.