aq84drugdumpingfoto1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 26 – juni 2019
Drugsafval: ook in Belgische waters?

Het Nederlandse nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag berichtte: “Drugsbendes die synthetische drugs fabriceren, lozen op zorgwekkende schaal zeer giftig drugsafval rechtstreeks op het riool.” Is het in ons land van hetzelfde laken een

gertarijs201903301001266376.jpg

REPORTAGE  
Riorama 26 – juni 2019
Operatie Perforatie: financieel duwtje voor elf onthardingsprojecten

Met Operatie Perforatie zetten Infopunt Publieke Ruimte en rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin het afgelopen jaar iedereen aan om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. Onlangs beloonde Aquafin de elf beste

waterputemmerwaterophalen.jpg

REPORTAGE  
Riorama 26 – juni 2019
Aquafin onderzoekt netwerk van slimme particuliere waterputten

Het was dit voorjaar prominent in de media: er dreigt, opnieuw, een watertekort in Vlaanderen en het zal er in de toekomst niet op verbeteren. Tegen de zomer van 2020 wil Vlaanderen een afschakelplan voor water klaar hebben. Slim omgaan met water

84793266xl.jpg

REPORTAGE  
Riorama 26 – juni 2019
Duidelijkheid over de riooldoelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water

Dit voorjaar bezorgt de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) aan alle gemeentelijke rioolbeheerders de riooldoelen die ze minimaal moeten uitvoeren om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

5.jpg

REPORTAGE  
Riorama 25 – maart 2019
BENOR-certificatie van gres producten: klaar voor de toekomst

Kunnen rekenen op kwalitatieve producten: het is ook bij waterbehandelings- en rioleringsprojecten een terechte eis van de eindklant, die daarvoor bij voorkeur vertrouwt op gekeurde producten. Dat geldt zeker ook voor gres producten zoals buizen en

aq83riowallonie.jpg

REPORTAGE  
Riorama 25 – maart 2019
Cartografische voorstelling van de saneringsplannen

De Waalse regering heeft de S.P.G.E. (Société Publique de la Gestion de l’Eau) gevraagd om een saneringsplan per onderstroomgebied op te stellen en die plannen zo nodig te herzien. De S.P.G.E. vertrouwt de uitvoering daarvan toe aan erkende

aq83riothermiebxlsfoto3.jpg

REPORTAGE  
Riorama 25 – maart 2019
Ook Brusselaars gaan voor riothermie

Riolen leveren een groeiende bijdrage tot het behalen van klimaatdoelstellingen. Ook in Brussel, waar een nieuw systeem op poten wordt gezet dat kan verwarmen en koelen. Het is opvallend goedkoop. De warmtewisselaars zullen daardoor in de toekomst

20180618memorandumaquafinuitgebreid210.jpg

REPORTAGE  
Riorama 25 – maart 2019
Rioolbeheer wordt betaalbaar door geïntegreerde aanpak

Tegen uiterlijk 2027 moeten onze waterlopen een goede waterkwaliteit hebben voor Europa of er volgen boetes. Vooral Vlaamse gemeenten staan nog voor loodzware financiële en organisatorische uitdagingen. Daarom pleit Aquafin voor een geïntegreerde

besturing.jpg

REPORTAGE  
Riorama 25 – maart 2019
Microtunneling: sleufloos aanleggen van riolering

De toepassing van sleufloze technieken resulteert in een geringere omgevingsimpact voor weggebruikers en omwonenden, minder inkomstenverlies voor naburige handelaars en transporteurs, minder milieu-, voertuig- en wegschade en minder ongevallen omdat

fotolia92026344l.jpg

REPORTAGE  
Riorama 25 – maart 2019
Kwaliteit van het drinkwater: onze gemeenschappelijke bekommernis

Het drinkwater dat in Vlaanderen wordt geleverd, moet voldoen aan de wettelijk opgelegde kwaliteitseisen voor water voor menselijke consumptie op het punt waar het door de abonnee wordt gebruikt. Artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering

1c.jpg

REPORTAGE  
Riorama 24 – december 2018
IKT bouwt nieuwe faciliteit voor neerslagtests

In de toekomst zal er steeds meer rekening gehouden moeten worden met extreme buien en het verzorgen van een goede afwatering. Daarom bouwt IKT, het instituut voor ondergrondse infrastructuur, nieuwe testvoorzieningen. Het kreeg daarvoor een

aq82wowfoto6.jpg

REPORTAGE  
Riorama 24 – december 2018
Wow! Waardevol rioolwater

Een recent project kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen, die als basis het element koolstof hebben, uit water te halen en te benutten. Het is WOW! gedoopt, kort voor ‘Wider business Opportunities for raw materials from Waste