bronwwwdenyscom.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?

Op 20 oktober vond de webinar ‘Bronbemaling: wijziging Vlarem-trein 2019, nieuwe richtlijnen en berekeningstool ‘ plaats waar 230 deelnemers in primeur deze nieuwe richtlijnen en de berekeningstool voor de bemaling van lijntrajecten kregen gepresenteerd.

shutterstockwilsele2021.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Wie pleit schuldig bij wateroverlast: riolering of rivier?

De wateroverlast in de maand juli was van ongeziene omvang. Langdurige regenval met hoge intensiteit over een uitgestrekt gebied. Een unieke combinatie die we nooit eerder zagen. En heel anders dan de lokale, felle piekbuien die we normaal in de zomer kennen. We vroegen Patrick Willems om een verklaring.

2020fbwadisoepkomkontich14scaled.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Watergerelateerde subsidies gekoppeld aan ambitieuze hemelwater- en droogteplannen

Klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Gewijzigde neerslagpatronen leiden tot langere droogteperiodes in de zomer afgewisseld met intense regenbuien. In de winter zal dan weer meer neerslag vallen. Overstromingen van rioleringen zullen tegen 2030 tot twee maal vaker voorkomen. Tegen 2050 zullen ze zelfs vervijfvoudigen.

easycliponconcrete.jpg

REPORTAGE  
Riorama 35 – september 2021
Easy Clip zadelstukken

Werken aan een bestaande afvoer is altijd delicaat, vooral wanneer een aftakking wordt toegevoegd of het netwerk wordt uitgebreid. Een nieuwe verbinding is mogelijk dankzij een zadelstuk.

frederikbeyensveiligheidwerfsintniklaas013.jpg

REPORTAGE  
Riorama 35 – september 2021
Veilig werken? Dat spreekt vanzelf!

De afgelopen jaren zagen we het veiligheidsbewustzijn op onze werven en installaties opvallend groeien. Bij Aquafin blijven we daar verder aan werken en het is duidelijk dat onze technische partners dat ook doen. We trokken de nodige PBM’s aan en stapten een werf op waar veel veiligheidsrisico’s samenkomen. 

rain23628711920.jpg

REPORTAGE  
Riorama 35 – september 2021
Naar ambitieuze lokale hemelwater -en droogteplannen

De extreme droogte en hitte van de laatste drie jaar maakte het klimaat- en watervraagstuk plots heel zichtbaar. Het benadrukte de nood om volop in te zetten op de verdere ontwikkeling van een klimaatrobuuste, aangename leefomgeving met een kwalitatief verdichte bebouwde omgeving.

beeld8microtunnelingingrimbergen.jpg

REPORTAGE  
Riorama 34 – juni 2021
Spectaculaire werken voor aanleg riolering

Aannemer Denys heeft in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en BESIX Infra werken uitgevoerd in Grimbergen om het afval- en regenwater gescheiden af te voeren. Dit is beter voor de waterhuishouding van bewoners én positiever voor het milieu. Er werd gebruik gemaakt van de “microtunneling”-techniek waardoor de hinder voor omwonenden beperkt blijft.

foto7ntmbbegroeiing.jpg

REPORTAGE  
Riorama 34 – juni 2021
Naar een kwaliteitsvolle groenvoorziening

Het NTMB-zorgsysteem voor natuurtechnische milieubouw blijft onbekend. Momenteel hebben nog maar drie bedrijven zo’n certificaat behaald. Hiermee garanderen ze dat hun producten aan bepaalde criteria kwaliteitseisen voldoen.

sl371385.jpg

REPORTAGE  
Riorama 34 – juni 2021
Vlaanderen legt afspraken vast voor gecoördineerde inspectie 50.000 kilometer riolen

Vlaanderen heeft een uitgebreid rioleringsnetwerk van meer dan 50.000 kilometer, beheerd door een honderdtal rioolbeheerders. Helaas heeft tot op de dag van vandaag niemand een volledig, overkoepelend overzicht waar de rioleringen zich bevinden en in welke staat ze zijn. Ook in Vlaanderen was dat in het verleden nooit een prioriteit. Tijdens de VLARIO-dag over riolen en afvalwaterzuivering eind 2020 kondigde Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir al aan dat daar verandering in moet komen. De Vlaamse regering heeft intussen de concrete afspraken klaar met de sector over hoe en tegen wanneer deze riolen moeten nagekeken worden om ernstige maatschappelijke en ecologische schade te voorkomen. De meest kritische rioleringen moeten eerst gebeuren en een eerste concrete deadline voor de inspecties is eind 2023, wanneer 25% van het inspectieplan uitgevoerd moet zijn door de rioolbeheerders.

frederikbeyenscngwagen015.jpg

REPORTAGE  
Riorama 34 – juni 2021
Aquafin maakt binnenkort groen gas uit afvalwater

Het actief slib dat ons huishoudelijk afvalwater biologisch zuivert in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin, is een verrassende bron van hernieuwbare energie. Aquafin produceert er ondertussen al vele jaren groene stroom uit. Vanaf deze zomer start het bedrijf ook met de productie van groen gas, waardoor het slib nog beter gevaloriseerd wordt.

20130828101823002_1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 34 – juni 2021
Veranker riooldoelen lokale besturen en gewestelijke bijdrage in een ‘rioolcontract’

Voor gemeenten en gemeentelijke rioolbeheerders is de sanering van vuilvracht door huishoudens door de aanleg en het beheer van rioolinfrastructuur de belangrijkste financiële uitdaging in de stroomgebiedbeheerplannen. Vanuit het oogpunt van de vuilvracht die elke sector (huishoudens = riolering, landbouw, industrie) veroorzaakt op de waterlichamen en vanuit de gebiedsindeling in functie van de doelafstand, specifieert het stroomgebiedbeheerplan de vuilvracht die op elke waterloop gereduceerd moet worden en het saneringsdoel dat daaruit voortvloeit per waterlichaam, rioolbeheerder en gemeente.

nieuw1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 33 – maart 2021
Blauwgroenvlaanderen.be

Een half jaar geleden lanceerden VLARIO en Aquafin de nieuwe website Blauwgroenvlaanderen. We mochten intussen maar liefst 28.500 bezoekers registreren. Wat begon met een overzicht van de verschillende bronmaatregelen en enkele projecten ter inspiratie voor ontwerpers en opdrachtgevers voor de publieke werd al snel verder uitgebreid naar het privéterrein op vraag van de bezoekers. De website bereikt hiermee een breed publiek.