6.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Vijf productie-eenheden wereldwijd beschikken over BENOR-certificaat voor producten in gres

Voor riolering en de afvoer van afvalwater kunnen gresbuizen vaak nuttige diensten bewijzen. Ook andere hulpstukken uit gebakken klei komen daarbij goed van pas, op voorwaarde dat ze eveneens BENOR-gecertificeerd zijn. Het is COPRO dat instaat voor de controle en de certificatie van dergelijke producten. Certification Manager Koen Van Daele legt uit waaraan producten in gres zoal moeten voldoen.

vlarioheader.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Lancering Groenblauwpeil 2.0

Vlario, Embuild Vlaanderen en Departement Omgeving hebben samen aan de ontwikkeling van een Groenblauwpeil gewerkt met als doel de implementatie van blauwgroene maatregelen te versnellen. Het Groenblauwpeil 2.0 werd gelanceerd tijdens de VLARIO-dag. De 30e VLARIO dag was de drukst bijgewoonde editie ooit, op 28 maart verzamelden 1.088 deelnemers en 50 standhouders in Antwerp Expo voor een boeiend programma, een innovatieve rioleringsbeurs en hét netwerkmoment voor de sector.

2302vlariodag2023056.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Droogte vraagt aanpak aan de bron

Het is inmiddels een gewoonte geworden. Tijdens de VLARIO-dag krijgen burgemeesters een prangende vraag in de schoot geworpen. “Burgemeester, wat kan u doen als de extreme droogtes blijven komen?” klonk het dit jaar. Al hadden uiteraard niet alleen de notabelen van het gemeentebestuur oren naar de antwoorden. De dertigste VLARIO-dag kon rekenen op een enorme opkomst van zowel burgemeesters en schepenen als studiebureaus, intercommunales, enzovoort. In totaal kreeg Antwerp Expo op 28 maart zo maar liefst 1.088 mensen over de vloer.


Aquarama trade fair rectangle
shutterstock1713614590.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Laat ons een boom

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee… Louis Neefs zong het al in 1970, maar zijn oproep naar meer groen blijft ook nu brandend actueel. Hoewel bomen heel wat positieve effecten hebben op mens en milieu, worden ze vaak nog gekapt in Vlaanderen. Bijvoorbeeld als ze op tracés liggen van noodzakelijke riolerings- wegeniswerken. Hoe gaan we daar in de toekomst beter mee om? Aquafin werkt aan een bomentoets en een actieplan.

rainwater01.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Vooruitblik op de nieuwe GSV Hemelwater

Op vrijdag 10 februari werd de nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening inzake Hemelwater – kortweg GSVH – definitief goedgekeurd. Vanaf 2 oktober 2023 zullen particuliere projecten aan deze aangescherpte GSVH moeten voldoen; voor projecten op openbaar domein gaat de GSVH 2023 op 7 januari 2025 in voege. Tijdens een online seminar blikten VLARIO, Embuild Vlaanderen, NAV en Buildwise vooruit op de belangrijkste wijzigingen, al moeten er duidelijk ook nog wat zaken scherpgesteld worden.

aqfrwzibrakelmichelbekekp.jpg

REPORTAGE  
Riorama 42 – juni 2023
Verhoogd ambitieniveau in nieuw Vlaams uitvoeringsbesluit gemeentelijke saneringsplicht

Het nieuw uitvoeringsbesluit over de gemeentelijke saneringsplicht komt eraan. Dit uitvoeringsbesluit vormt het fundament voor de saneringsverplichtingen in Vlaanderen

inventarispwa.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Inventaris voor keuring voor privé-waterafvoer correct invullen

Wie in Vlaanderen een nieuwe aansluiting wil op de rioolaansluiting in Vlaanderen, moet eerst zijn privé-waterafvoer laten keuren. Een dergelijke rioolaansluiting gebeurt doorgaans in het kader van een nieuwbouw of bij een renovatieproject van de riolering, waarbij wordt overgeschakeld op een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater (een afkoppelingsproject) . Een correct ingevulde aanvraag is dan van cruciaal belang. Zonder dat document kan de installatie niet worden goedgekeurd, en dan ook niet worden aangesloten op de riolering, met alle gevolgen van dien. Aquaflanders, de vereniging van Vlaamse drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders heeft daarvoor een aantal raadgevingen samengebracht.

groenblauwpeil_1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Maak je perceel of project klimaatbestendig met het groenblauwpeil !

In september 2021 hebben het departement Omgeving, Embuild Vlaanderen en VLARIO het groenblauwpeil voorgesteld aan het grote publiek. Sindsdien hebben meer dan 60.000 Vlamingen de website www.groenblauwpeil.be geraadpleegd. Van bijna 30.000 woningen en tuinen werd het groenblauwpeil berekend.

frederikbeyenswerfstabroek028.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Projecten krijgen betere kansen op een vlot verloop

Door aansluiting te zoeken met de plannen op het terrein, wil Aquafin sneller ecologische winst boeken.

arbeiderswerkenaanriolering.jpg

REPORTAGE  
Riorama 41 – maart 2023
Herziening van de Europese richtlijn afvalwater

De Europese richtlijn afvalwater – Urban Waste Water Treatment Direct of afgekort UWWTD – vormt het fundament waarop de Europese afvalwaterdiensten steunen.

vmm_2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Afkoppelingsreglement Stad Lokeren zet burgers aan om hun regenwater maximaal te infiltreren op eigen terrein

In Lokeren is sinds 2020 een gemeentelijk reglement van toepassing voor de tussenkomst bij afkoppelingsprojecten. Op zich niets spectaculairs, moest het niet zijn dat dit voornamelijk focust op infiltratie op privaat domein. We hebben hiervoor een gesprek met Els Middernacht, directeur Infrastructuur van de stad Lokeren. VLARIO wil hiermee andere steden en gemeenten inspireren om zo ook

aquafinriothermiehrprint2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 40 – december 2022
Duurzaam verwarmen met rioolwater? Het kan, maar snel zijn is de boodschap!

In tijden van klimaatopwarming en stijgende gasprijzen is de zoektocht naar nieuwe duurzame energiebronnen nog nooit zo groot geweest. Wist jij dat publiek afvalwater een prima alternatief vormt doordat je de warmte uit rioolwater kan recupereren? Momenteel is riothermie nog een tamelijk onbekend puzzelstuk in de hernieuwbare energiemix, maar met de huidige energieprijzen loont het absoluut de moeite om te overwegen. De groep Sportoase zag meteen de voordelen ervan in en koos bij de bouw van hun sportcomplex in Sint-Niklaas voor deze nieuwe techniek.