ondergrondseinfiltratievlario.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
COPRO start met uitvoeringscertificatie bovengrondse infiltratiesystemen

Oerdegelijk gemaakte (bouw)producten die helaas niet volgens de regels van de kunst zijn geplaatst: het is geen ideale situatie. Dat beseffen ze ook bij COPRO, de onpartijdige instelling voor de controle en certificatie van bouwproducten. Om tegemoet te komen aan terechte eisen die bouwheren daarover stellen, werkt de organisatie volop aan uitvoeringscertificatie. Momenteel ligt de focus daarbij onder meer op infiltratiesystemen.

aquafinrioolinventaris44.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolinventaris voorkomt dat de burger dubbel betaalt voor riolering

Elk jaar doen er zich in Vlaanderen honderden rioolverzakkingen op de openbare weg voor. De schade herstellen kan een stad of gemeente tot 100.000 euro kosten, zo blijkt uit ramingen van Vlario. Elk jaar lopen de totale herstelkosten dus op tot in de miljoenen. Een uitgewerkte en actuele rioolinventaris is een cruciaal instrument om dit soort kosten te vermijden. De noodzaak is duidelijk: de rioleringsinfrastructuur heeft vandaag een totale waarde van 70 miljard euro, maar over geen enkel ander patrimonium van die omvang is zo weinig geweten. Daarom heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir elke gemeente tot eind 2022 de tijd gegeven om te beschikken over zo’n rioolinventaris en een bijhorend inspectieplan. De eerste mijlpaal moet deze maand worden bereikt: een sluitende rioolinventaris, een opdracht die 90% van de gemeenten heeft gehaald.

frederikbeyensriothermie005.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Duurzaam verwarmen met riothermie

Tegen 2050 wil de Vlaamse Regering zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen gebruiken voor de verwarming van woningen. Daarom worden er nu al geen aardgasaansluitingen meer voorzien bij grote bouwprojecten. Riothermie, of warmterecuperatie uit afvalwater, kan een groene, duurzame en rendabele oplossing zijn in de juiste context. Aquafin paste het concept voor het eerst toe bij de verbouwing van zijn hoofdkantoor.


Aquarama 2022 rectangle
aquafindebontethiotube2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Rioolbuis in circulair zwavelbeton stoot minder CO2-uit en is 100% circulair

Aquafin stimuleert fabrikanten van materialen voor de infrastructuursector om te investeren in duurzame innovatie. Om zo de grote ecologische voetafdruk van die materialen te verlagen. Betonbedrijf De Bonte Group ontwikkelde een nieuw type rioolbuis uit circulair zwavelbeton die voor het eerst wordt gebruikt in een rioleringsproject van Aquafin in Brakel.

artikelrioramaafb.jpg

REPORTAGE  
Riorama 38 – juni 2022
Eerste mijlpaal in rioolinventarisatie succesvol behaald

De rioolbeheerders, gemeenten en Aquafin hebben hun riooldata opgeladen in de Vlaamse rioolinventaris. Dit gebeurde voor 97% van de gemeenten. Daarmee is de eerste mijlpaal van het plan om het volledige rioolstelsel goed in beeld te brengen een succes.

beeld3ministerzuhaldmeirbezoektdeinstallatiefrederikbeyens.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Belgische primeur: biomethaan uit afvalwater maakt aardgasnet groener

Er stroomt nu ook groen gas, afkomstig uit het waterzuiveringsproces, door het aardgasnet. Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir, huldigde op 9 december de opwaardeerunit in die ruw biogas omzet in biomethaan op de site van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Met dit project boort Aquafin een nieuw potentieel aan voor de productie van een CO2-neutrale brandstof die bovendien altijd beschikbaar is.

aqua20214def1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Klimaatrobuuste wegopbouw doorstaat de test met glans

Een waterinfiltrerende onderfundering in combinatie met een klassieke toplaag. Deze nieuwe vorm van wegopbouw werd voor het eerst toegepast in het West-Vlaamse Staden. Een behoorlijk nat jaar verder bewijst het concept dat het werkt én sleept het de FEBE Element Award in de wacht.

artikelfoto1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Standpunt EurEau over het lozen van industrieel afvalwater

De Europese richtlijn stedelijk afvalwater wordt momenteel herzien. In het licht van deze herziening formuleerde de Europese Federatie van nationale koepels van de water- en afvalwatersector – EurEau – recent een standpunt over het lozen van industrieel afvalwater in riolen.

bronwwwdenyscom.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?

Op 20 oktober vond de webinar ‘Bronbemaling: wijziging Vlarem-trein 2019, nieuwe richtlijnen en berekeningstool ‘ plaats waar 230 deelnemers in primeur deze nieuwe richtlijnen en de berekeningstool voor de bemaling van lijntrajecten kregen gepresenteerd.

shutterstockwilsele2021.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Wie pleit schuldig bij wateroverlast: riolering of rivier?

De wateroverlast in de maand juli was van ongeziene omvang. Langdurige regenval met hoge intensiteit over een uitgestrekt gebied. Een unieke combinatie die we nooit eerder zagen. En heel anders dan de lokale, felle piekbuien die we normaal in de zomer kennen. We vroegen Patrick Willems om een verklaring.

2020fbwadisoepkomkontich14scaled.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Watergerelateerde subsidies gekoppeld aan ambitieuze hemelwater- en droogteplannen

Klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Gewijzigde neerslagpatronen leiden tot langere droogteperiodes in de zomer afgewisseld met intense regenbuien. In de winter zal dan weer meer neerslag vallen. Overstromingen van rioleringen zullen tegen 2030 tot twee maal vaker voorkomen. Tegen 2050 zullen ze zelfs vervijfvoudigen.

easycliponconcrete.jpg

REPORTAGE  
Riorama 35 – september 2021
Easy Clip zadelstukken

Werken aan een bestaande afvoer is altijd delicaat, vooral wanneer een aftakking wordt toegevoegd of het netwerk wordt uitgebreid. Een nieuwe verbinding is mogelijk dankzij een zadelstuk.