beeld3ministerzuhaldmeirbezoektdeinstallatiefrederikbeyens.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Belgische primeur: biomethaan uit afvalwater maakt aardgasnet groener

Er stroomt nu ook groen gas, afkomstig uit het waterzuiveringsproces, door het aardgasnet. Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir, huldigde op 9 december de opwaardeerunit in die ruw biogas omzet in biomethaan op de site van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Zuid. Met dit project boort Aquafin een nieuw potentieel aan voor de productie van een CO2-neutrale brandstof die bovendien altijd beschikbaar is.

aqua20214def1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Klimaatrobuuste wegopbouw doorstaat de test met glans

Een waterinfiltrerende onderfundering in combinatie met een klassieke toplaag. Deze nieuwe vorm van wegopbouw werd voor het eerst toegepast in het West-Vlaamse Staden. Een behoorlijk nat jaar verder bewijst het concept dat het werkt én sleept het de FEBE Element Award in de wacht.

artikelfoto1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 37 – maart 2022
Standpunt EurEau over het lozen van industrieel afvalwater

De Europese richtlijn stedelijk afvalwater wordt momenteel herzien. In het licht van deze herziening formuleerde de Europese Federatie van nationale koepels van de water- en afvalwatersector – EurEau – recent een standpunt over het lozen van industrieel afvalwater in riolen.

voorwoordfoto1.jpg

COLUMN  
Riorama 37 – maart 2022
Riool- en regenwaterinfrastructuur is cruciaal voor gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving

De manier waarop Vlaanderen omgaat met afval- en hemelwater verandert. De globale doelstelling die de waterbedrijven, rioolbeheerders en Aquafin als bovengemeentelijke rioolbeheerder en waterzuiveraar nastreven is de verdere ontwikkeling van een aangename, gezonde, veilige en klimaatrobuuste leefomgeving.

bronwwwdenyscom.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?

Op 20 oktober vond de webinar ‘Bronbemaling: wijziging Vlarem-trein 2019, nieuwe richtlijnen en berekeningstool ‘ plaats waar 230 deelnemers in primeur deze nieuwe richtlijnen en de berekeningstool voor de bemaling van lijntrajecten kregen gepresenteerd.

vlariodagbeeld5.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 36 – december 2021
Vlariodag lokt massa volk

De Vlariodag is een succes geworden. De dag lokte ruim 860 deelnemers. Dat is een recordaantal deelnemers. Op de dag werd onder meer het Groenblauwpeil voorgesteld. Traditiegetrouw werden ook de prijzen voor innovatieve projecten uitgereikt.

shutterstockwilsele2021.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Wie pleit schuldig bij wateroverlast: riolering of rivier?

De wateroverlast in de maand juli was van ongeziene omvang. Langdurige regenval met hoge intensiteit over een uitgestrekt gebied. Een unieke combinatie die we nooit eerder zagen. En heel anders dan de lokale, felle piekbuien die we normaal in de zomer kennen. We vroegen Patrick Willems om een verklaring.

2020fbwadisoepkomkontich14scaled.jpg

REPORTAGE  
Riorama 36 – december 2021
Watergerelateerde subsidies gekoppeld aan ambitieuze hemelwater- en droogteplannen

Klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Gewijzigde neerslagpatronen leiden tot langere droogteperiodes in de zomer afgewisseld met intense regenbuien. In de winter zal dan weer meer neerslag vallen. Overstromingen van rioleringen zullen tegen 2030 tot twee maal vaker voorkomen. Tegen 2050 zullen ze zelfs vervijfvoudigen.

shutterstock1785736046.jpg

COLUMN  
Riorama 36 – december 2021
Tweedecircuitwater: pijler voor de toekomst

Duurzaam omgaan met water, dat is de uitdaging waar we samen voor staan en voor gaan. Hergebruik van regen- en afvalwater zal meer en meer aan belang winnen. Tweedecircuitwater wordt een volwaardige pijler van de toekomstige watervoorziening.

easycliponconcrete.jpg

REPORTAGE  
Riorama 35 – september 2021
Easy Clip zadelstukken

Werken aan een bestaande afvoer is altijd delicaat, vooral wanneer een aftakking wordt toegevoegd of het netwerk wordt uitgebreid. Een nieuwe verbinding is mogelijk dankzij een zadelstuk.

19020722.jpg

BEURSNIEUWS  
Riorama 35 – september 2021
VLARIO-dag 2021 - Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw?

Op dinsdag 21 september in Antwerp Expo vindt VLARIO-dag plaats met als thema ‘Burgemeester, is uw gemeente op peil met groenblauw?’ Dit thema is bewust gekozen, want actieve participatie van iedere gemeente is nodig om schade door wateroverlast te beperken, een goede waterkwaliteit te garanderen en een duurzaam rioleringsbeleid te voeren. VLARIO, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, heeft een interessant programma samengesteld en licht een tipje van de sluier.

frederikbeyensveiligheidwerfsintniklaas013.jpg

REPORTAGE  
Riorama 35 – september 2021
Veilig werken? Dat spreekt vanzelf!

De afgelopen jaren zagen we het veiligheidsbewustzijn op onze werven en installaties opvallend groeien. Bij Aquafin blijven we daar verder aan werken en het is duidelijk dat onze technische partners dat ook doen. We trokken de nodige PBM’s aan en stapten een werf op waar veel veiligheidsrisico’s samenkomen.