20130828101823002.jpg

REPORTAGE  
Riorama 29 – maart 2020
Nieuwe afspraken voor onderhoud van riolen langs gewestwegen

AquaFlanders en de VVSG bereikten een akkoord met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), over de taakverdeling van het beheer en onderhoud van de riool- en regenwaterinfrastructuur langs gewestwegen.

wetlandsiwva.jpg

COLUMN  
Riorama 29 – maart 2020
Aquanomie

Professor Waterfort is een innemende man. Een achtentachtigjarige Zeeuw, hooguit een meter zestig lang. Hij heeft een witte krullende haarbos, draagt een klein rond metalen brilletje dat zijn azuurblauwe ogen groter doet lijken en een wat, naar mijn

lampjemetwaterinnovatiebeelaquatechams_1.jpg

REPORTAGE  
Riorama 28 – december 2019
Vlario-innovatieprijs 2020

Vlario wil de innovatie in het stedelijk waterbeheer en de riolering stimuleren door een podium te bieden waarop organisaties (bedrijven en overheden) hun innovatie kunnen tonen met een prijsvraag.

frederikbeyenskruitfabriek03francismeerburgstudieverantwoordelijkerdaquafin.jpg

REPORTAGE  
Riorama 28 – december 2019
Aquafin sluit waterkringloop van de Kruitfabriek

Met de droogte van deze en vorige zomer nog vers in ons geheugen, beseffen we meer dan ooit dat water een kostbaar goed is, net als een aantal andere grondstoffen die stilaan uitgeput raken. In de Kruitfabriek toont Vlaams rioolwaterzuiveraar

20180224162146christopheclaeys.jpg

REPORTAGE  
Riorama 28 – december 2019
Met een hemelwaterplan wateroverlast vermijden

Klimaatscenario’s voorspellen heviger stortbuien in de zomer, gecombineerd met langere periodes van droogte. Zulke zomerse stortbuien kunnen lokaal voor wateroverlast zorgen en hebben een grote impact op de lokale regenwaterstelsels die gemeenten

aq86rioaquaflandersvoorwoord_2.jpg

COLUMN  
Riorama 28 – december 2019
Van diagnose tot remedie

De maand oktober was een natte maand. Verspreid over 20 dagen viel er 85 liter regen per vierkante meter in Ukkel. Dat is zo’n 10 liter meer dan gemiddeld over de laatste 30 jaar.

grouttechfoto.jpg

BEDRIJFSBEZOEK  
Riorama 27 – september 2019
“We zijn niet zomaar een distributeur”

Het optimaliseren van de infrastructuur voor een optimale waterbevoorrading en -afvoer is een continue uitdaging voor de overheid en de bedrijfsmarkt. Gespecialiseerde expertise van partners die service en klantgerichtheid hoog in het vaandel

akoestischdopplerdebietmetinginriolering.jpg

REPORTAGE  
Riorama 27 – september 2019
Metingen in rioleringen: een absolute noodzaak

Monitoring van onder meer drinkwater, afvalwater, oppervlaktewater en zeker ook rioolwater vormt het uitverkoren werkterrein van de afdeling ‘Environmental Water Monitoring’ binnen Elscolab. Het hoeft niet te verbazen dat die divisie groeit als

renotecfoto2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 27 – september 2019
Geëvolueerd naar een specialist in leidingtechnieken

Een goed onderhouden ondergrondse infrastructuur is van kapitaal belang voor elke leefgemeenschap. Renotec draagt daar actief toe bij. De werkgever van 730 mensen is gepokt en gemazeld in rioolrenovatie, maar evolueerde naar een allround specialist

jlaquaaarschot11_2.jpg

REPORTAGE  
Riorama 27 – september 2019
Levenscyclusplannen, een rendement op lange termijn

Aquafin wil de rol van assetrioolbeheerder van Vlaanderen. Een ambitie die ook Bemas niet is ontgaan want dit jaar werd de waterzuiveraar, voor zijn levenscyclusplannen genomineerd voor de ‘Asset Performance Awards’ in de categorie ‘Best

20190613093036.jpg

REPORTAGE  
Riorama 27 – september 2019
Afwateringsroosters in de Brusselse voetgangerszone: een combinatie van design en technische expertise

Het stadscentrum van Brussel ging maandenlang gebukt onder de aanleg van de voetgangerszone, een project dat zijn einde nadert. Voor dat project met grote media-aandacht werden heel wat actoren gemobiliseerd, waaronder de Franse Fonderies

img3781.jpg

REPORTAGE  
Riorama 27 – september 2019
Besloten ruimtes, overal en nergens

Werfsituaties zijn per definitie zeer veranderlijk. Veiligheidsrisico’s, al dan niet door interactie van verschillende activiteiten, kunnen in de loop van de werkzaamheden sterk variëren. Zeer gekende veiligheidsrisico’s bij het aanleggen,